Kwalificeren

Kwalificaties en herkwalificaties voor Farmaceutische Technologieundefined

Wij bieden u alle kwalificaties en herkwalificaties die nodig zijn voor de veilige werking van uw apparatuur. Daartoe behoren DQ, IQ; OQ en SAT.

  • Alle metingen van de fysische parameters van onze cleanroom- en containmentsystemen (luchthoeveelheden, drukverschillen, luchtsnelheden in gebieden met een lage verplaatsingsstroom van turbulentie, deeltjesmetingen als bewijs van de zuiverheidsklasse, temperatuur, vochtigheid, geluidsdrukniveau, verlichtingssterkte)
  • Filterintegriteitstest in ingebouwde toestand onder testaerosolvermelding van ongezuiverde lucht (“DEHS Scantest”)
  • Deeltjesmetingen voor bepaling van de hersteltijd (“Recovery Test”)
  • Kwalificatie van drukweergaven, druksensoren en druktransducers
  • Analyse van zwakke punten van bestaande systemen
  • Drukcontrole van medialeidingen