Hygiëne (VDI 6022)

Hygiënetesten volgens de laatste normenVoor alle bedrijfsruimten met airconditioning met beweging van personen gelden hygiëneeisen waaraan voldaan moet worden.

Daarbij geldt een testinterval van 2 jaar voor systemen met een bevochtigingsinstallatie en een interval van 3 jaar voor systemen zonder bevochtiging.

Dit schrijft regelmatige hygiëne-onderzoeken inclusief microbiologische monsterneming van de werkplekregelgeving dwingend voor. Weiss Technik voert deze controles volgens de nieuwste normen snel, eenvoudig en rechtsgeldig uit, en geeft de bijbehorende documentatie af.

Daarbij werken wij volgens de nieuwste normen, zijn betrouwbaar, snel en flexibel. Onze service omvat natuurlijk ook een deskundig advies.

Unit reiniging / luchtkanalen reiniging

Hoewel de airconditioning- en ventilatiesystemen vaak netwerken van luchtkanalen hebben die kilometers lang zijn, wordt er weinig aandacht aan deze luchtkanalen besteed.

Hierdoor worden niet altijd ideale waarden verkregen bij het analyseren van geconditioneerde lucht: deze lucht bevat vaak niet alleen stof, maar kan verhoogde concentraties van bacteriën of in ernstigere gevallen schimmelsporen hebben.

De volgende aspecten zijn van bijzonder belang:

Brandbeveiliging: Deposito's in ventilatiesystemen (bijv. stoffen, vet) moeten op gezette tijden worden verwijderd, aangezien zij de verspreiding van brand kunnen bevorderen.

Hygiëne: smerige ventilatiesystemen zijn ook problematisch uit hygiënisch oogpunt. Het afgezette vuil is een ideale voedingsbodem voor ziekteverwekkers en micro-organismen van alle soorten, die vervolgens worden verspreid via het ventilatiesysteem. In het ergste geval kan Legionella worden verspreid, die de gevreesde veteranenziekte tot gevolg kan hebben.

Om een veilige werking van air-conditioningsystemen te waarborgen meoten luchtkanalen op regelmatige tijdstippen worden gereingid. Anders zijn er ernstige negatieve gevolgen voor de prestaties in het energieverbruik van het air-conditioning systeem.

Onze diensten

  • Bepaling van het aantal bacteriën (in bevochtigings- / koelwater)
  • Testen voor Legionella (in luchtbevochtigers)
  • Oppervlaktemonsters (bepaling van het aantal bacteriën op oppervlakken in luchtkanalen, filters, enz.)
  • Identificatie van ziektekiemen (onderscheid tussen micro-organismen)
  • Bepaling van het aantal bacteriën in de binnenlucht
  • Hygiëne-inspectie in overeenstemming met VDI 6022
  • Wij zijn graag bereid om onze hygiënische diensten in een persoonlijke gesprek opuw locatie te presenteren.