Gezuiverde ruimte

Optimale basis voor zeer gevoelige gebieden van de moderne productieDe cleanroom technologie vormt de basis voor zeer gevoelige gebieden van de moderne technologie, zij het in de productie van geneesmiddelen, de biotechnologie of ook het maken van chips voor de elektronica-industrie. Gebruikers van de cleanroom faciliteiten moeten door middel van voortdurende controle de naleving van de geldende normen en richtlijnen aantonen.

Diensten:

  • Alle metingen van de fysische parameters van een cleanroom (luchthoeveelheden, drukverschillen, luchtsnelheden in gebieden met een lage verplaatsingsstroom van turbulentie, deeltjesmetingen als bewijs van de zuiverheidsklasse, temperatuur, vochtigheid, geluidsdrukniveau, verlichtingssterkte)Controle van de naleving van de technische acceptatiecriteria voor cleanrooms
  • Filterintegriteitstest in ingebouwde toestand onder testaerosolvermelding van ongezuiverde lucht (Filter Challenge Test)
  • Deeltjesmetingen voor bepaling van de hersteltijd (Recovery Test)
  • Kwalificatie van installatiesystemen
  • Visualisatie van stroming
  • Kalibratie van ingebouwde sensoren
  • Monitoringssystemen
  • Microbiologische onderzoeken in de geclassificeerde cleanroomomgeving volgens bijlage I bij EU GMP-gids
  • Analyse van zwakke punten van bestaande systemen