• WIBObarrier®
  • WIBObarrier®
  • WIBObarrier®
  • WIBObarrier®
Downloads

WIBObarrier®

Het WIBObarrier®-systeem is speciaal ontwikkeld voor werkplekken waarin een stabiele personenbescherming en een hoog gehalte aan gezuiverde lucht vereist zijn: voor het vullen en overdragen, wegen en bemonsteren van farmaceutische ingrediënten, wassen, schoonmaken, raffinage en andere toepassingen onder containment-voorwaarden. De innovatieve veiligheidswerkplekken werken volgens het drie-zoneprincipe. Het uitlaatmondstuk geïntegreerd in het gebied met de voorkap vormt een stabiel gezuiverd luchtgordijn, dat medewerkers, producten en omgevingsruimte beschermt.

Het barrièregordijn gedraagt zich als een magneet, dat deeltjes aantrekt die ontsnappen in het productgebied en brengt ze direct naar de afzuigopeningen. Zelfs deeltjes die ontstaan door het ingrijpen van de medewerker op de werkplek, worden door het gordijn met gezuiverde lucht opgevangen en naar de afzuigkap aan de voorkant geleid. Het product blijft contaminatievrij. Terwijl het productgebied met de door HEPA gefilterde gezuiverde lucht wordt overstroomt, beschermt het barrièregordijn tegen turbulentie veroorzaakt door bewegingen van de medewerker. Bij de ontwikkeling van alle WIBObarrier®-apparaten werd gelet op de naleving van de productblootstellingen volgens OEL level en gezuiverd luchtkwaliteiten volgens DIN EN ISO 14644-1.

De WIBObarrier®-systemen zijn beschikbaar als gesloten systeem (CCS – Closed Containment System) en in open systeem (OCS –Open Containment System). Het systeem WIBObarrier® LAB Containment werd ontwikkeld in samenwerking met de Excellence United Partner Glatt. Verder zijn de WIBObarrier® systemen als Duo, horizontal Flow of Drum Port® verkrijgbaar. Decanteerstations en materiële sluizen maken het aanbod compleet.

Optimale bescherming van producten en operators dankzij:

  • 3 zone princiepe
  • Stabiel schone luchtgordijn
  • Afvoer van in de lucht zwevende particles
  • Bescherming tegen turbulentie
  • Reinheidsklasse 5 volgens DIN EN ISO 14644-1