• Sealed Housing for Evaporative Determination (SHED)

Sealed Housing for Evaporative Determination (SHED)

SHED-testkamers worden gebruikt voor het meten van de uitstoot van koolwaterstof van auto’s, motorfietsen en auto-onderdelen.

De wetgevers (EU, EPA, CARB, NSCN) bepalen de toegestane emissiegrenswaarden en de controleprocedures. Voor het goedkeuren van voertuigen moet de voertuigfabrikant aantonen dat de wettelijke grenzen worden nagekomen. Lage achtergrondemissies zijn een belangrijke voorwaarde voor afdoende testresultaten. Volgens de EPA/CARB/EN-normen mag de grenswaarde niet hoger zijn dan 0,05 g. Voor onze begaanbare standaard-SHED garanderen wij een achtergrondemissie van beter dan 0,007 g, gemeten na 4 uur in overeenstemming met EPA §86.117-96a.

De controle gebeurt in SHED-testkamers, uitgerust met de vereiste analysetechniek en testopstellingsoftware voor de uitvoering van tests en het documenteren van de resultaten.

  • Lage achtergronduitstoot, duidelijk onder de wettelijke voorschriften
  • Levering van volledig geassembleerde systemen
  • Zeer korte montage- en inbedrijfstellingstijden ter plaatse
  • Variabele grootte van de testruimtes afgestemd op het te testen product (Drive-In, Walk-In, Mini-SHED, Micro-Shed, Running Loss SHED, toegankelijk voor auto (rijden op rollenbank)