• Nauwkeurig geklimatiseerde testkamers voor bijzonder stabiele en homogene testomstandigheden
  • Nauwkeurig geklimatiseerde testkamers voor bijzonder stabiele en homogene testomstandigheden
  • Nauwkeurig geklimatiseerde testkamers voor bijzonder stabiele en homogene testomstandigheden

Nauwkeurig geklimatiseerde testkamers voor bijzonder stabiele en homogene testomstandigheden

Voor allerhande toepassingen, zoals bijvoorbeeld het kalibreren en afstellen van sensoren, zijn bijzonder stabiele en homogene klimaatomstandigheden vereist. weisstechnik® heeft daarvoor speciale, nauwkeurig geklimatiseerde testkamers op basis van de serie ClimeEvent ontwikkeld.

Techniek voor maximale nauwkeurigheid
De nauwkeurig geklimatiseerde testkamers bieden alle voordelen van de betrouwbare serie ClimeEvent en bereiken dankzij een aantal technische maatregelen die vereiste hoge nauwkeurigheid. De kamers beschikken onder andere over een geoptimaliseerde luchtgeleiding, die een bijzonder gelijkmatige luchtverdeling garandeert.

Pluspunten:

  • Zeer hoge regelnauwkeurigheid, kleine afwijking (bijv. £ +/- 0,1 K in de tijd, £ +/- 0,2 K in de ruimte)
  • Geoptimaliseerde luchtgeleiding van boven naar onderen, bijzonder gelijkmatige luchtverdeling
  • Indirecte temperatuurregeling ter stabilisering
  • Internetgebaseerd bedieningspaneel WEBSeason®
  • Uitbreiding van het klimatiseringsbereik tot -20 °C (optioneel op aanvraag)