• Laminar Flow ultraclean®

Laminar Flow ultraclean®

Laminar Flow ultraclean® werkt met verticale, laag turbulente verdringinsstromingstroming en voldoet in het werkbereik aan de eisen van zuiverheidsklasse 5 volgens ISO 14644-1. Er is een permanente overdruk onder de cleanroom unit, waardoor het binnendringen van deeltjes in het vul- of werkgebied voorkomen wordt.