• Global UV3 200

Global UV3 200

Verweringstesten voor voor hoge prestaties

Het UV-aandeel van de zonnestraling en luchtstraling is bij veroudering van materialen van bijzonder belang. Dit is de katalysator voor veranderingen op het materiaaloppervlak, dat vervolgens – versneld door andere klimaatvariabelen zoals bijvoorbeeld temperatuur en vochtwisseling – typische verouderingsverschijnselen zoals glansverlies, kleurveranderingen, scheurvorming, verbrossing en moleculaire veranderingen vertonen. Het Global-UV-testapparaat simuleert de belangrijkste ouderdomsrelevante klimaatvariabelen.

Functies

  • Weertesten volgens DIN EN ISO 4892-3 methode A (lampcombinatie) cyclusnummer 3+4, DIN EN 12224, VDI 3958 blad 12, DIN EN 1297 en EOTA TR-010 met een hoge temperatuur- en luchtvochtigheidconstante en non-aerosol bevochtiging
  • universele toepasbaarheid in het kader van testen, materiaalontwikkelingen en schadevaststellingen: Simulatie van extreme klimaten en zure regen (pH > 3), bijvoorbeeld voor de ADF (Acid Dew and Fog)- en AR (Acid Rain)-test (VDI 3958 blad 12)
  • Verwering van grote oppervlaktemonsters en bouwcomponenten
  • gunstige verhouding van gebruiksoppervlakken van testruimtes voor opstelvlakken
  • gemakkelijk te openen en te verwijderen bestralingsdeur voor goede toegankelijkheid van de testruimte
  • variatie van de spectrale instraling door gebruik van andere tl-verlichting mogelijk
  • uitklapbaar scheiding van speciaal veiligheidsglas voor gemakkelijk toegang tot de lampen
  • milieuvriendelijke materialen
  • lage investerings-, operationele en onderhoudskosten

Toepassing

Bij andere testmethoden wordt teveel op de simulatie van de gehele wereldwijde straling gelet en de simulatie van andere belangrijke klimaatvariabelen verwaarloost. Belangrijk is echter dat bijvoorbeeld de verwarming en bevochtiging herhaalbaar geregeld wordt en de luchtbevochtiging aerosolvrij gebeurt. Bovendien moet een ongecontroleerde oververhitting door de stralingswarmte van de lampen worden vermeden.
Testprocedures volgens DIN EN ISO 4892-2 schrijven bijvoorbeeld de simulatie van het gehele spectrum van de wereldwijde straling voor, met het nadeel dat de invloedsvariabelen monstertemperatuur en -vocht of hun cyclische veranderingen slechts zeer vaag geregeld kunnen worden.  Bij testprocedures met fluorescerende straling volgens DIN EN ISO 4892-3 wordt alleen de simulatie van het fotochemische werkzame spectrumbereik <_400 nm (UV-A- en UV-bestraling) voorgeschreven. Daarom wordt afgezien van stralingswarmte van de monsters, maar ontstaat de mogelijkheid, de monsters gedurende het natuurlijke temperatuur- en vochtbereik nauwkeurig en reproduceerbaar te verwarmen.
In het Global-UV-testapparaat gebeurt de bestraling met speciale tl-lampen in het golflengtegebied van 290 nm tot 450 nm.